Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите