Достойно представяне на Йоан Йовичин от 3 б клас във Великденския конкурс

Достойно представяне на Йоан Йовичин от 3 б клас във Великденския конкурс

Достойно представяне на Йоан Йовичин от 3 б клас във Великденския конкурс