ПРИЕМ В І КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - НОВО!

ПРИЕМ В І КЛАС И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - НОВО!

Във връзка с променените условия в РБългария, изискващи особена грижа за безопасността на всеки,

Ви уведомяваме, че  определените родителски срещи за 30.03.2020 г. и 31.03.2020 г., се отлагат. Допълнително ще Ви уведомим за новите дати. Информация може да получите на тел. 0701/5 02 61 и GSM: 0884246948. Пожелаваме на всички здраве, благополучие и доскорошни срещи!

С уважение,

от ръководството на училището