Уважаеми родители,

Заповядайте на 30.03.2020 г. от 17,30 ч. в училището, за да обсъдим условията за обучение на Вашите деца,

да споделите Вашите желания и да ни предложите своите идеи.

На срещата ще получите подробна информация за графика на дейностите,

свързани с приема на децата в подготвителна група

за учебната 2020/2021 г.!