Национална програма "Бизнесът преподава"

Национална програма "Бизнесът преподава"

Национална програма "Бизнесът преподава"

Във връзка с реализиране на дейностите по  Национална програма "Бизнесът преподава", Модул 1 „Бизнесът в училище“, на 25.04.2023 г. беше проведен семинар от представител на "Орак Инженеринг" ЕООД. По много атрактивен начин госпожа Мочукова представи възможностите на 3D принтерите.