Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици, уважаеми родители, уважаеми учители,
На основание Заповед № РД09-3166/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, от 12.10.2021 г.  учениците от V до VІІ клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип, съгласно утвърдено от директора седмично разписание.

Бъдете здрави и отговорни!

С уважение,

Екипът на ОУ "Евлоги Георгиев", гр. Дупница