ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Заповед на министъра на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/10/19/zapoved_merki_19_10_2021_2.pdf

Заповед на министъра на образованието и науката: file:///C:/Users/TOSHIBA/AppData/Local/Temp/zap3596_online_201021.pdf