Протокол с учениците, допуснати до участие в националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

Протокол с учениците, допуснати до участие в националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

https://www.mon.bg/nfs/2024/03/dopusnati-nk-km_0503024.pdf