Световен ден на рециклирането

Световен ден на рециклирането

Световен ден на рециклирането

Повече от 60 ученици с помощта на своите учители и родители вдъхнаха втори живот на различни отпадъци, което е насочено към образование на децата по темата рециклиране, разделно събиране на опаковките и възпитава в проявяване на лична отговорност към Природата - нашият естествен дом и извор на живот.

Координатор на инициативата в България е сдружение БГ Бъди активен“, а дейностите са част от проекта “Партньорство за красива и чиста България” - част от дългосрочната програма _Място България, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола.