В търсене на нови подходи и методи в обучението

В търсене на нови подходи и методи в обучението

В търсене на нови подходи и методи в обучението

   На прага на лятната ваканция, но с поглед към бъдещето, учителите, под ръководството на обучителя Ивелина Иванова, натрупаха и представиха свои иновативни практики, насочени към изграждане качества и умения на 21 век у учениците, за да се превърнат в успешни млади хора в утрешния ден.

  С пожелание за прекрасно лято учителите си тръгнаха заредени с нови, вдъхновяващи идеи за учебната 2022/2023 година.