Писмо на МОН относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

Писмо на МОН относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища