Списък на приетите на второ класиране ученици първи клас за учебната 2022/2023 година

Списък на приетите на второ класиране ученици първи клас за учебната 2022/2023 година