Първо място на нашите ученици за участие във Викторина по повод 1160 години от Великоморавската мисия на светите равноапостоли братя Кирил и Методи

Първо място на нашите ученици за участие във Викторина по повод 1160 години от Великоморавската мисия на светите равноапостоли братя Кирил и Методи

Първо място на нашите ученици за участие във Викторина по повод 1160 години от Великоморавската мисия на светите равноапостоли братя Кирил и Методи