Изложба „Избирам да бъда свеж, без енергийни напитки“

Изложба „Избирам да бъда свеж, без енергийни напитки“

Изложба „Избирам да бъда свеж, без енергийни напитки“

Финалът бе изложбата, в която се включиха ученици от I до VII клас. Всички участници получиха награди.