Успех и проявена отговорност към Природата

Успех и проявена отговорност към Природата

Успех и проявена отговорност към Природата

Благодарим на учениците, техните родители, на класния ръководител Славянка Милева, на педагогическия съветник Камелия Василиева и Диана Кирилова, които помогнаха на учениците за отличното им представяне и проявената отговорност към опазване на Природата!