Първо класиране на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Първо класиране на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, напомняме, че записването на приетите на първи етап ученици, се извършва на 03.06.2021 г. и 04.06.2021 г. с необходимите документи, посочени в рубриката "Прием за учебната 2021/2022 година".