Поздравления за Иван Ганчев за постигнатите върхове в образованието!

Поздравления за Иван Ганчев за постигнатите върхове в образованието!

Поздравления за Иван Ганчев за постигнатите върхове в образованието!

Иван Ганчев е първенец на областните кръгове на олимпиадите по математика, география и икономика, история и цивилизации, Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", физика, предложен за участие в национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Най-значителни са неговите постижения в областта на математиката, доказателство за което са множеството отличия в различни математически състезания и турнири на национално и международно ниво – печели редица златни, сребърни и бронзови медали в турнирите на „Математика без граници“, в които участват десетки хиляди ученици от над 20 държави.  Благодарим му за труда и постиженията, за уважението и етичността към неговите съученици и учители! Благодарим на семейството му за подкрепата! Пожелаваме нови успехи по пътя на науката и в живота!