Прием на ученици в VІІІ клас след завършено основно образование (VІІ клас) за учебната 2020 - 2021 г.