На училище в музея

На училище в музея

На училище в музея

      Природонаучният музей в гр. София съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Там с учениците от IV а и IV б клас се проведе кратък урок на тема: „Многообразието на живата природа“. Изнесена беше интересна беседа, от която учениците научиха любопитни факти за живите организми. Запознаха се с най-малките и най-големите животни в България. Учениците останаха впечатлени от разнообразието на животните в България. В края на посещението те изразиха благодарности към домакините, които им предоставиха възможността да се запознаят с чудния свят и многообразието на животните, които не могат да живеят, ако въздухът, водата и почвата са замърсени. Разбраха, че ако част от животните загинат в определен замърсен район, то хранителната верига ще се разпадне, а от там и други популации ще изчезнат.

      Екскурзията бе съчетана и с посещение на НИМ и Боянската църква в гр. София. Не малко бяха и въпросите, които учениците отправиха към уредниците в музея, въпреки все още оскъдните знания по предмета Човекът и обществото за различни експонати, тяхното предназначение и значимост за българската история. Доволни и уморени от програмата за деня, ученици и учители си взеха сувенири от музея, които да им напомнят за това пътешествие в българската история.