Поздравления за успеха на учениците от VII клас за резултатите от НВО!

Поздравления за успеха на учениците от VII клас за резултатите от НВО!

Поздравления за успеха на учениците от VII клас за резултатите от НВО!

 Благодарим ви! Благодарим и на родителите, подкрепящи своите деца и образованието! Пожелаваме още по-големи успехи! Изберете най-успешния път за вашето бъдеще!