Отново на върха на математиката!

Отново на върха на математиката!

Отново на върха на математиката!

Четиринадесетте носители на медали получиха наградите си от Председателя на управителния съвет на Училищното настоятелство при ОУ "Евлоги Георгиев" - адвокат Иво Гърнев, и директора на училището - Тодор Петков. Радостта на участниците споделиха с тях родители, техни близки, учители и съученици. Благодарим на всички и пожелаваме повече и златни медали в следващите състезания!