ВАЖНО за родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година

ВАЖНО за родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, в прикаченото писмо на Държавна агенция "Електронно управление" може да получите информация за възможностите за подаване на документи за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година.