Във връзка с провеждане на кампания IV на проекта с период 01.10.2020 г. - 03.10.2021 г., повече информация може да получите на сайта на проекта:
https://teachers.mon.bg