Разпределение на паралелките за влизане в уилище

Разпределение на паралелките за влизане в уилище