Те са наша гордост!

Те са наша гордост!

Те са наша гордост!

22.05.2020 г.

Грамота на Иван Ганчев с учител Катя Иванова

Грамоти на Андрей Лумбев с учител Йорданка Асенова

Грамота на Виктория Илиева с учител Венета Манева

Грамота на Джесика Димчова с учител Йорданка Стоилова

 

 

 

 

Грамота на Александрина Бранкова с учител Райна Александрова

Грамота на Мария Дашова с учител Йорданка Асенова

Грамота на Алекс Чакалова с учител Йорданка Асенова