22 април - Световен ден на Земята - ден за размисъл за нейното настояще и бъдеще!

22 април - Световен ден на Земята - ден за размисъл за нейното настояще и бъдеще!

22 април - Световен ден на Земята - ден за размисъл за нейното настояще и бъдеще!