Провеждане на Дни на отворените врати в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионално образование за учебната 2022/2023 година