Неприсъствено заседание м. март 2020 г.

Неприсъствено заседание м. март 2020 г.