Баба Марта този път не бърза!

Баба Марта този път не бърза!

Баба Марта този път не бърза!

Баба Марта зарадва второкласниците на училището, като ги закичи с пъстри мартеници, 
благославяйки ги за здраве и благоденствие! Те я посрещнаха с усмивки, стихчета и песен.