Важно за седмокласници

Важно за седмокласници

31.05.2020 г.

img_previewОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ “ЕВЛОГИ  ГЕОРГИЕВ”

гр. Дупница 2600, ул. ”Кулата” № 13, тел.( 0701) 3  81 46, 5 02 61

e mail: ou_egd@abv.bg

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 - 2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) продължават, въпреки настъпилите промени.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

  1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 15.06.2020 г. и на 17.06.2020 г.

    Начало на изпитите е 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт) не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

      За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

      Изпитите ще се проведат при засилени противоепидемични мерки при осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

  1. НВО по чужд език тази година няма да се провежда.
  1. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържати информация за залата, в която ще бъде всеки ученик за съответния изпит.
  2. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г.

     В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои училища в страната. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

     Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път.

  1. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Допълнително ще получите информация за това.