За нас

За нас

Исторически очерк за ОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Дупница     


Просветното дело в гр. Дупница има многолетна история. Част от тази история повече от 120 години е ОУ „Евлоги Георгиев”.

Скътано в квартал „Вароша”, близо до  местността „Кършия” пръска светлина и знание  Основно училище „Евлоги Георгиев”, гр. Дупница.

Първите сведения за просветното дело в гр.Дупница ни дава Евлия Челеби, който в 1660 год. отбелязва: „В града има джамия, медресета, основни училища, два хана и хамам.” Какви са били тези училища, турски или български, не се съобщава, като изключим медресетата, които са турски духовни училища. Трябва да приемем обаче, че е съществувало българско просветно дело в града.

До 1842 година училищата в града били килийни, разкрити към рило-манастирския метох и хан. Имало е и училище в махалата Варош, в което е учителствувал Георги Полихрон. Килийното училище е просъществувало и в построената за целта училищна сграда, наречена „старото школо”, в двора на черквата „Света Богородица”, чийто наследник е ОУ „Евлоги Георгиев”.

През 1842 година започва преминаването на килийното училище във взаимно.

През 1898 година в махалата Хисарлък се построява начално училище „Евлоги Георгиев”, което по-късно става прогимназия.

През 1913/1914 година девическата прогимназия в гр. Дупница се отделя от девическото педагогическо училище и става самостоятелно учебно заведение.

През 1919/1920 година прогимназията става смесена. Учебните занимания по това време се провеждат в частни къщи в черковното здание, намиращо се в двора на черквата „Света Богородица” и сградата на „Христаки Павлович”.

През 1926/1927 година смесената прогимназия отново се настанява в учебната сграда на училище „Евлоги Георгиев”, където се води обучението съвместно с девическата гимназия.

След 1935 година основното училище „Евлоги Георгиев” става средищна прогимназия с директор Венелин Пашински. Тази прогимназия става и образцова, като обслужва нуждите на новооткрития институт за прогимназиални учители. В нея са минали добри директори, педагози и организатори на учебното дело в града, като Васил Янков, Ангел Хранов, Димитър Михайлов, Славе Бежански, Никола Димирев и други.

На 4 януари 1944 година към обяд англо-американски самолети бомбардират гр. Дупница. Върху сградата на училище „Евлоги Георгиев” падат шест бомби. Заедно със сградата се унищожава и цялата архива на средищното училище. Загиват и намиращите се по това време в училището околийски инспектор Стойне Божинов и училищният служител Спас Наков.

На същото място е изградена нова модерна училищна сграда, която отваря врати на 24.09.1962 година. Започва творческа работа нов учителски колектив, наброяващ 28 души. Директори на училището са Борис Митев и Георги Дамянов.

През 1995 година започва разширено изучаване на музика, изобразително изкуство и хореография. Същите предмети се изучават като задължително избираема подготовка в I и II клас.

През 2018 година ОУ „Евлоги Георгиев” чества своя 120 юбилей. Във връзка с подготовката му бяха проведени викторини, спортни състезания, чийто завършек бе тържественият концерт. Всички прояви показаха възможностите на учители и ученици, които доказаха, че училището е с традиции и с огромен потенциал.

Хора с високо образование и принос в развитието на българската духовност са преподавали и преподават в ОУ „Евлоги Георгиев”. Сред първите четем имената на: Борис Кръстев, Георги Тасев, Драга Ибришимова, Гюргена Тодорова, Димитър Чимев, Щерю Дамов, Евгения Диканска, Елеонора Бояджиева, Елена Кралева, Елена Тодорова, Елисавета Ахтоподова, Лиляна Мартинова, Теменужка Галчева, Емилия Йорданова, Маргарита Илинска, Ефросина Тричкова и десетки още имена.

В училището преподават хора, отдали на професията си над 25 години от живота си и такива, които сега прекрачват прага на класната стая. Взаимното уважение и добрият професионализъм създават обстановка за търсене и творчество в работата с учениците.

Днешните ученици в ОУ „Евлоги Георгиев” се обучават от 36 учители с високи професионални постижения. Сред тях има носители на приза „Учител на годината”, под патронажа на кмета на община Дупница.

Дългогодишният директор на училището – г-жа Румяна Гиргинова, два пъти е награждавана с почетното отличие „Неофит Рилски” от министъра на образованието и науката.

Редица преподаватели участват като съавтори на сборници, публикации в  различни централни и местни издания – Теменужка Костадинова, Светла Войнова, Лиляна Стоименова, Райна Александрова.

Гордеем се, че тук са учили такива дарования като Арон Аронов – обичаният у нас и в чужбина оперен певец, чаровната Катя от дуета „Ритон”, обичаният дупнишки актьор и изпълнител на стари градски песни Петър Бачев, работил тук като учител, както и богата палитра от имена – Таня Николова, Юлия Равелова, Весела Орманкова и много други.

От 2019 г. училището е включено в Списъка на иновативните училища в България и получи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство” на Държавната агенция за закрила на детето.

В Основно училище „Евлоги Георгиев”, град Дупница, работят учители, отдадени на каузата да водят учениците си към възход, към разкриване тайните на науката, на красотата на заобикалящия ни свят и необятните възможности на човешкия дух. За нас винаги най-важно е било да образоваме и възпитаваме истински Хора – знаещи, можещи, достойни, уважаващи и самоуважаващи. Ние, учители и ученици, сме наследници на творци, които повече от век градят "тухла по тухла" авторитета на училище, показало, че е сред водещите в област Кюстендил с работещ екип от педагози, ученици, непадогически персонал, със спокойната и уютна атмосфера, съвременна учебна и материална база, предразполагаща към високи резултати от обучението.

Днес в ОУ „Евлоги Георгиев” се обучават ученици от I до VII клас. Изучават се в ИУЧ и ФУЧ английски език, музика, изобразително изкуство, хореография, религия. Има сформиран мажоретен състав и клубове със занимания по интереси в областта на литературата, математиката, ИТ, музика, изобразително изкуство, православие.

В училището се обучават и деца със специални образователни потребности.

Редица са успехите на учениците, постигнати на областно и на национално нива на олимпиади, състезания и конкурси по математика, български език и литература, история, география, химия, физика, биология, музиката.

През 2000 година танцовият състав завоюва почетна грамота на Старопланинския събор „Балканфолк”.

Вокалната група с ръководител Силва Крумова участва във всички общински и градски изяви. Организираните множество изложби, получените награди за призови места показват талантите на децата от паралелките с рпазширено изучаване на изобразително изкуство, подготвяни от Поли Демиревска и Мариана Низамова, традиция, която днес учениците ни продължават под ръководството на Румен Георгиев.

Много са успехите на учениците в областта на спорта, за което ОУ „Евлоги Георгиев” е носител на купата „Училище, развиващо спорта”. Многократно са завоювани първи места в спортовете – бадминтон, волейбол, футбол, тенис на маса-момичета, баскетбол, лека атлетика и други, под ръководството на Симеон Кралев. На републикански турнир по баскетбол по линията „Овергаз – Баскетбол Академия” 2008 момичетата стават вицешампиони.

Успехите на училището се доказват и след провеждане на приемните изпити за кандидатстване след VІІ клас, когато нашите възпитаници заемат традиционно първите места в област Кюстендил.

Средният успех на учениците в края на всяка година е винаги над Много добър /5.00/.

За отбелязването на патронните празници на училището, на християнските и националните празници, годишнините за бележити събития и личности, се организират концерти, изложби, конкурси, състезания и др.

През лятото на 2005 г. по Проект на МОН за саниране, в училището бе извършен ремонт на стойност 270 хил. лева, а от 2016 г. е изградена двуетажна пристройка почти изцяло със средства на училището, подпомогнато от МОН и Училищното настоятелство.

Активно участие в подновяване на вътрешния интериор на училището взима Училищното настоятелство с почетния председател г-жа Силвия Балинова и настоящия – г-н Гърнев. Ежегодно УН връчва тържествено на традиционния благотворителен концерт парична и предметни награди на ученици с високи постижения в училищната и извънучилищната дейност, както и на изявени учители. УН финансира провеждането на училищни изяви. Ученици, родители и учители, активно се включват в благотворителни инициативи за събиране на средства и за лечение на хора в нужда.

Десетилетия наред училището ни печели и работи по различни Национални програми и Европейски проекти.

Училищното ръководство, екипът на ОУ „Евлоги Георгиев”, родителите в лицето на Обществения съвет и Училищното настоятелство, непрекъснато търсят и използват различни начини, за да дадем възможност за по-качествено образование, обогатяване, развитие и реализация на учениците ни, да творим и сбъдваме мечти!