Ученици от ОУ „Евлоги Георгиев“, град Дупница, със сертификати от Съюза на физиците в България

Ученици от ОУ „Евлоги Георгиев“, град Дупница, със сертификати от Съюза на физиците в България

Ученици от ОУ „Евлоги Георгиев“, град Дупница, със сертификати от Съюза на физиците в България

В своето есе „Мари Кюри - великият откривател“ Яница разкрива своето възхищение и вдъхновение от постиженията и качествата на Мария Склодовска. Есето на Андрей „Откритията на Мария Кюри и българската следа“ впечатли организаторите, което го мотивира и за участието му в младежката научна сесия на 49-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”. Андрей представи своята презентация на тема „Защо физика? Или как природните науки променят живота ни“, с която проследява исторически открития във физиката и значението им за човешкия живот. Впечатляващ беше акцентът върху това как българските учени и изследователи спомагат за развитието на човечеството. Със сигурност науката промени живота на Андрей и Яница. Андрей Лумбев блестящо се представи в множеството олимпиади и състезания, в които участва – химия и опазване на околната среда (предложен за националния кръг на олимпиадата), физика и астрономия, история и цивилизации, български език и литература, математика, география и икономика….!

    Благодарим на нашите ученици, които, както пише и Андрей Лумбев в есето си, са готови да преодоляват трудности по пътя си, но да не се предават, а да се борят, за да постигнат целите си! 

 

 


v