ФОРУМ „УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА И ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” в електронна среда 2020 година

ФОРУМ „УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА И ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” в електронна среда 2020 година

03.06.2020 г.