Със 100 точки на НВО по математика, пълно отличие и голямата парична награда на Училищното настоятелство, Иван Ганчев предаде знамето, носено с достойнство и чест!

Със 100 точки на НВО по математика, пълно отличие и голямата парична награда на Училищното настоятелство, Иван Ганчев предаде знамето, носено с достойнство и чест!

Със 100 точки на НВО по математика, пълно отличие и голямата парична награда на Училищното настоятелство, Иван Ганчев предаде знамето, носено с достойнство и чест!