Проект на Фондация "Дванадесетият стол"

Проект на Фондация "Дванадесетият стол"

Проект на Фондация "Дванадесетият стол"

СФ006.2.12085 "Създаване на диалог на грижата: нашата споделена отговорност към бъдещето" за ученици от ОУ "Евлоги Георгиев".