Иновативно училище - Аз искам, аз мога, аз успявам

Иновативно училище  - Аз искам, аз мога, аз успявам

Иновативно училище - Аз искам, аз мога, аз успявам

29.11.2019 г.

     През 2019 г. ОУ "Евлоги Георгиев" разработва проектно предложение "Аз искам, аз мога, аз успявам" . С решение №479/05.08.2019 г. на Министерския съвет училището е включено в Списъка на иновативните училища в Република България.