Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V до VІІ клас

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V до VІІ клас

Учебните часове ще се провеждат от 8.30 ч. с продължителност от 30 мин., съгласно посочения график и утвърденото Седмично разписание.
Бъдете здрави и отговорни за себе си и хората около Вас!