Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до ІV в училище на чужда държава

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до ІV в училище на чужда държава