Издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование