Новини

В търсене на нови подходи и методи в обучението

На 18.06.2022 г. педагогическите специалисти от ОУ "Евлоги Георгиев" участваха в обучение на тема "Иновативни методи на преподаване в традиционна и дигитална среда. Проектно и Проблемно базирано обучение..."

Научи повече

Награда "Екопроект" за ученици от седми клас

Награда „ЕКОПРОЕКТ“ за участието в VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“, организирана от университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, получиха Любомира Ранова, Денис Стоянов, Теа Костадинова, Моника Бойчева и Виолета Кечева с ръководител Райна Александрова. Любомира Ранова, Денис Стоянов и Теа Костадинова участваха в онлайн представянето на своите проекти пред преподаватели от Бургаския университет. Благодарим ви! Пожелаваме още успехи!

Научи повече

Празник на природните науки

Векове наред човечеството се стреми да опознае природните явления и закономерности. Но в този си стремеж, търсейки нови източници на енергия, прехрана, туризъм, човекът забрави да пази своя естествен дом – Природата. Имаме само една планета с живот на нея и опазването ѝ е глобално предизвикателство и отговорност! Необходимо е да преосмислим начина, по който живеем!

Научи повече


Резултати от НВО в IV клас

Уважаеми родители, индивидуалните резултати от НВО може да се проверяват в електронната система на страницата на МОН, като достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и индивидуален идентификационен код на ученика.

Научи повече