График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка